Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre din opplevelse av våre nettsider så god som mulig. Les mer om personvern og informasjonskapsler her.

Finansiell informasjon

Selvaag AS er morselskapet i Selvaag konsernet. Selskapet, som er eid av familien Selvaag, investerer primært i hel- og deleide datterselskaper

Scroll ned

Selvaag AS

Selvaag AS er morselskapet i Selvaag konsernet. Selskapet, som er eid av familien Selvaag, investerer primært i hel- og deleide datterselskaper, men samarbeider også med andre investorer. Konsernet hadde balanseførte eiendeler på 13,6 milliarder pr. utgangen av 2021, og en bokført egenkapital på 5,5 milliarder kroner.

Selvaag konsernets verdijusterte egenkapital ved årsskiftet 2021/2022 er beregnet til 11,5 milliarder kroner, hvorav 9,2 milliarder er Selvaag AS andel mens 2,3 milliarder er minoritetseiernes andel. Selvaag Bolig og Selvaag Eiendom representerer mer enn 75% av verdiene i konsernet.

For mer utfyllende informasjon vises det til selskapets årsrapport for 2021.

FINANSIELLE RAPPORTER

Her finner du årsrapport for 2021, se arkiv under for tidligere årsrapporter.

Arkiv årsrapporterLast ned

  • Årsrapport 2021

  • Årsrapport 2020

  • Årsrapport 2019

  • Årsrapport 2018

  • Årsrapport 2017

  • Årsrapport 2016