Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre din opplevelse av våre nettsider så god som mulig. Les mer om personvern og informasjonskapsler her.

Finansiell informasjon

Selvaag AS er morselskapet i Selvaag konsernet. Selskapet, som er eid av familien Selvaag, investerer primært i hel- og deleide datterselskaper

Scroll ned

Selvaag AS

Selvaag AS er morselskapet i Selvaag konsern og familien Selvaags felleseide investeringsselskap. Selskapet investerer primært i hel- og deleide datterselskaper, men samarbeider også med andre investorer. Konsernet hadde balanseførte eiendeler på 14,2 milliarder pr. utgangen av 2023, og en bokført egenkapital på 5,7 milliarder kroner.

Selvaag konsernets verdijusterte egenkapital ved årsskiftet 2023/2024 er beregnet til 9,5 milliarder kroner, hvorav 7,5 milliarder er Selvaag AS andel mens 2,0 milliarder er minoritetseiernes andel.

For mer utfyllende informasjon vises det til selskapets årsrapport for 2023

FINANSIELLE RAPPORTER

I arkivet under finner du tidligere årsrapporter.

Arkiv årsrapporterLast ned

  • Årsrapport 2022

  • Årsrapport 2021

  • Årsrapport 2020

  • Årsrapport 2019

  • Årsrapport 2018

  • Årsrapport 2017

  • Årsrapport 2016