Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre din opplevelse av våre nettsider så god som mulig. Les mer om personvern og informasjonskapsler her.

Finansiell informasjon

Selvaag AS er morselskapet i Selvaag konsernet. Selskapet, som er eid av familien Selvaag, investerer primært i hel- og deleide datterselskaper

Scroll ned

Selvaag AS

Selvaag AS er morselskapet i Selvaag konsernet. Selskapet, som er eid av familien Selvaag, investerer primært i hel- og deleide datterselskaper, men samarbeider også med andre investorer. Konsernet hadde balanseførte eiendeler på mer enn 13 milliarder pr utgangen av 2019, og en bokført egenkapital på drøye 5 milliarder kroner.

Selvaag konsernets verdijusterte egenkapital ved årsskiftet 2019/2020 er beregnet til 10,9 milliarder kroner, hvorav 7,6 milliarder er Selvaag AS andel mens 3,3 milliarder er minoritetseiernes andel. Selvaag Bolig og Selvaag Eiendom representerer ca 80% av verdiene i konsernet.

For mer utfyllende informasjon vises det til selskapets årsrapport for 2019.

FINANSIELLE RAPPORTER

Her finner du årsrapport for 2019, se arkiv for tdligere årsrapporter.

Arkiv årsrapporterLast ned

  • Årsrapport 2018

  • Årsrapport 2017

  • Årsrapport 2016