Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre din opplevelse av våre nettsider så god som mulig. Les mer om personvern og informasjonskapsler her.

Finansiell informasjon

Selvaag AS er morselskapet i Selvaag konsernet. Selskapet, som er eid av familien Selvaag, investerer primært i hel- og deleide datterselskaper

Scroll ned

Selvaag AS

Selvaag AS er morselskapet i Selvaag-konsernet. Selskapet, som er eid av familien Selvaag, investerer primært i hel- og deleide datterselskaper, men samarbeider også med andre investorer. Konsernet hadde balanseførte eiendeler på mer enn 11 milliarder pr utgangen av 2018, og en bokført egenkapital på drøye 5,5 milliarder kroner.

Selvaag konsernets verdijusterte egenkapital ved årsskiftet 2018/2019 er beregnet til 7,8 milliarder kroner, hvorav 6 milliarder er Selvaag AS andel mens 1,8 milliarder er minoritetseiernes andel. Selvaag Bolig og Selvaag Eiendom representerer ca 80% av verdiene i konsernet.

For mer utfyllende informasjon vises det til selskapets årsrapport.

FINANSIELLE RAPPORTER

Her finner du årsrapport for 2018, se arkiv for tdligere årsrapporter.

Arkiv årsrapporterLast ned

  • Årsrapport 2017

  • Årsrapport 2016