Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre din opplevelse av våre nettsider så god som mulig. Les mer om personvern og informasjonskapsler her.

Selvaag gir Kikutkollen til folket

Det var en høytidelig og spent stemning, da Selvaag inviterte til møte med kaffe og boller på Kikutkollen klokken 08.30, torsdag morgen. KIKUTKOLLEN: Hva var det Selvaag ville formidle denne morgenen? Kunne det være et nytt utkast av «A house to die in» eller andre byggeplaner? Skulle han annonsere at byrådet hadde gått inn for å kjøpe tomten? Konsernet har fått en del pepper for å ha gjerdet inn kollen i forbindelse med sikringsarbeider. Var det noe nytt i forbindelse med det?

Selvaag AS –

Selvaag AS er morselskapet i Selvaag konsernet. Selskapet, som er eid av familien Selvaag, investerer primært i hel- og deleide datterselskaper, men samarbeider også med andre investorer. Konsernet hadde balanseførte eiendeler på mer enn 13 milliarder pr utgangen av 2019, og en bokført egenkapital på drøye 5 milliarder kroner.

Selvaag konsernets verdijusterte egenkapital ved årsskiftet 2019/2020 er beregnet til 10,9 milliarder kroner, hvorav 7,6 milliarder er Selvaag AS andel mens 3,3 milliarder er minoritetseiernes andel. Selvaag Bolig og Selvaag Eiendom representerer ca 80% av verdiene i konsernet.

For mer utfyllende informasjon vises det til selskapets årsrapport for 2019.